Đưa thêm tìm kiếm google vào lên trên blog

Để đưa công cụ tìm kiếm của google vào blog bạn có thể dùng đoạn mã sau. Bạn cần thay đổi VinaBlog.blogspot.com thành địa chỉ blog của mình. Nếu bạn check (chọn) vào nút VinaBlog.blogspot.com thì có nghĩa là chỉ tìm kiếm trong blog này còn không thì nó sẽ tìm kiếm trên toàn bộ internet.
Cach 1: Tim toan bo tren internet hoac blog cua ban

<form action="http://www.google.com/custom">
<input type="text" name="q" size="20" />
<input type="submit" value="Search" />
<div>
<input type="radio" name="sitesearch" value="" /> Web
<input type="radio" name="sitesearch"
value="vinablog.blogspot.com" checked="checked" /> VinaBlog
</div>
</form>

Web VinaBlogCach 2: chi tim tren blog cua ban

<form action="http://www.google.com/custom">
<input type="text" name="q" size="20" />
<input type="submit" value="Search" />
<input type="hidden" name="sitesearch" value="vinablog.blogspot.com" />
</form>


Nếu bạn dùng Blogger thì để đặt mã Html vào:
+ Bài viết: khi soạn thảo bài viết bạn click "Chỉnh sữa Html" để đặt đoạn mã vào. Lưu ý các thành phần nằm trong < và > phải nằm trên cùng 1 hàng (không có dấu xuống hàng (enter))
+ Vào một bên của blog như bên tay phải của blog này: Click "Mẫu" - "Phần Tử Trang" - "Thêm mộ phần tử trang" :chọn HTML/JavaScript rồi dán đoạn mã Html vào, nhớ lưu (save) lại nhé. Ví dụ:

Google còn cung cấp cho bạn một nơi dể bạn có thể tùy biến google search cho web blog gọi là Google Custom Search Engine. Trang này thì bằng tiếng anh. Dưới đây là một ví dụ:
Bạn có thể dùng từ điển anh việt StarDict để đọc tiếng anh trên web dễ dàng hơn.