Không muốn chat với một người

Không muốn chat (Ignore), từ chối nhận message trong Yahoo messenger 8.1. Đây có thể là một cách để chống bị "BOOM chat".

Bước 1: Trước hết, hãy xóa (delete) người đó ra khỏi friend list của bạn. Click chuột phải lên nick mà bạn muốn xóa rồi chọn "Delete" > click "Yes".

Bước 2: click "Messenger" trên cửa sổ Yahoo Messenger > click "Preferences" > click "Ignore List" > chọn "Ignore only the people below." > click "Add", nhập nick hoặc Yahoo mail của người đó vào rồi click Ignore > click OK.

Để từ chối tất cả mọi người không có trong Friend List của bạn thì bạn click Messenger > Preferences > "Ignore List" , chọn "Ignore anyone who is not on my Messenger List." > click OK

Khi bạn ignore một nick, người đó sẽ thấy bạn luôn ở trạng thái offline. Họ cũng không thể xem trạng thái (status) của bạn hoặc gửi tin nhắn (Instant Message) cho bạn.

Để không Ignore nữa thì bạn vào Ignore List, chọn nick rồi click Remove (ghi lại nick này ra giấy để add lại khi cần). Bạn phải add nick này trở lại Friend List nếu bạn chủ động muốn chat với người ta.
(Lược dịch từ Yahoo)