Làm việc nhóm với google groups

Hiện nay kỹ năng làm việc nhóm rất được đánh giá cao. Mỗi người đều có một thế mạnh, điểm yếu riêng. Khi kết hợp lại thành một nhóm sẽ tập trung những điểm mạnh của mỗi người, bổ sung cho nhau.

Quá trình làm việc nhóm sẽ như thế nào cho hiệu quả thì đã được trình bài khá nhiều ở các báo. Đứng về khía cạnh công nghệ thì tôi xin giới thiệu một phương tiện liên lạc qua email giữa các thành viên trong nhóm. Hoặc đơn giản là bạn tạo ra một cách liên lạc giữa các bạn thân trong nhóm...

Sử dụng Google Groups như là một nơi để chia sẽ thông tin qua email hay web giữa các thành viên.

Bạn vào http://groups.google.com click "Create a group" >> Dùng username và password Gmail của bạn để sign in. Bạn là người tạo ra nhóm thì bạn là người quản lý nhóm (admin) >>

[1] SET UP GROUP

Get started with Google Groups
Nick name: tên của bạn sẽ hiển thị lên trong nhóm ví dụ MeoCon, CaVang , ... rồi click "Continue" >>

Create a group
- Name your group: tên của nhóm cái này khác với nick name ở bước trước bạn chọn thế nào cho có ý nghĩa, dễ nhớ và phản ánh nội dung nhóm của bạn là được. Ví dụ tôi chọn Thu Thuat Tin Hoc Cho Moi Nguoi
- Create a group email address: địa chỉ email của nhóm, cái này quyết định đến địa chỉ trang web của nhóm. Địa chỉ này phải chưa có ai dùng. Địa chỉ email chung của nhóm sẽ là tennhom@googlegroups.com. Khi các thành viên gửi bài (email cho nhóm) thì gửi vào địa chỉ này và email này sẽ tự động chuyển đến các thành viên còn lại.
- Group web address: địa chỉ trang web của nhóm http://groups.google.com/group/tennhom
- Group description: đặc tả một vài điều về nhóm ví dụ như: Nơi trao đổi các thủ thuật, kinh nghiệm về tin học như lập trình, tin học văn phòng, tin học căn bản, blog, thiết kế web, internet, các tài liệu học tập...
- Choose an Access level: chọn chế độ hiển thi của nhóm (ai sẽ được quyền xem, viết bài cho nhóm)
+ Public - Mọi người đều có thể xem các bài viết được lưu trữ (kể cả những người không là thành viên). Ai cũng có thể gia nhập nhóm nếu được admin chấp nhận nhưng chỉ những ai làm thành viên mới có thể gửi email , xem danh sách thành viên, tạo trang mới, upload files (đưa file lên)
+ Announcement-only - mọi người đều có thể đọc các bài đã lưu. Mọi người có thể gia nhập nhóm nhưng chỉ người quản trị (admin) mới có thể gửi email cho các thành viên, xem danh sách các thành viên, tạo trang mới, upload file.
+ Restricted - Chỉ những người được mời mới có thể tham gia nhóm. Chỉ những thành viên mới có thể gửi email, đọc các bài viết đã lưu, xem danh sách thành viên, tạo trang, upload file. Nhóm của bạn và các bài viết sẽ không xuất hiện ở dạng công cộng (public); không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của google.

Click "Create my group" để hoàn thành công việc tạo nhóm >>

[2] ADD MEMBERS
Trong phần này có 2 phần
a. Invite members by email: mời các bạn tham gia nhóm qua email
Enter email addresses of people to invite: địa chỉ email của người bạn muốn mời, các địa chỉ email được cách nhau bằng dấu ";"
Write an Invitation message: Thông điệp của email
rồi click "Invite members" hoặc bạn có thể bỏ qua bước mời các thành viên bằng cách "Skip this step". Bạn có thể mời họ sau.
b. Add members directly: thêm thành viên trực tiếp. Tuy nhiên cách này không hay lắm.

Bạn có thể dùng địa chỉ của nhóm để "host" các file cho các trang web cá nhân của bạn hoặc blog. Bài này chỉ là bước cơ bản để bắt đầu. Bạn hãy tự khám phá tiếp nhé.

Xem:
Thiết kế web cá nhân với google page creator