Thư viện nhạc nền cho blog

Với sự đóng góp của các blogger Yahoo 360°, thư viện hiện đang chứa 56 bản nhạc nền cảm xúc cho blog của bạn. Cảm ơn tấm lòng chia sẻ của các blogger. Danh mục
nhạc nền vẫn đang được tiếp tục cập nhật từ chính phản hồi của các bạn!

Sau khi blogger Mc Gill xây dựng xong, những bản nhạc nền này sẽ được chuyển vào thư viện chính thức. Còn bây giờ, mời các bạn tạm thời sử dụng thư viện tại Pi’s Blog.

Quy định chung của thư viện: Các code nhạc nền đóng góp cho thư viện đều gắn theo tên người thực hiện, vì vậy, nếu sử dụng code đó cho nhạc hiệu blog mình thì xin tôn trọng bản quyền, ghi rõ nguồn, tên, địa chỉ blogger đã cung cấp code tại blog entry sử dụng nhạc nền ấy.

Hướng dẫn cách sử dụng cho Blog Yahoo 360:

Bước 1: Compose blog entry

Bước 2: Tick View HTML

Bước 3: Coppy- Paste code vào (Chọn 1 trong số list code từ thư viện nhạc nền cung cấp dưới đây)

Bước 4: Gỡ tick HTML để viết blog như bình thường.

Bước 5: Post entry- Thưởng thức

Bây giờ xin trân trọng giới thiệu các bạn những bản nhạc đầu tiên của Thư viện nhạc nền:

1. Cuppy Cake (Cung cấp đoạn code: Mc Gill)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
181240737490567209&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

2. Tell Him- Celine Dion (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
1982508899882530808&q"
flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

3. Bức thư tình thứ 2 (Anhhang)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
364561520327333340&hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

4. Wish you were here - Blackmore night (Ngo Kiem Anh)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5616390819781110279&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

5. Lady of dream - Kitaro (Ngo Kiem Anh)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2362458399852615620&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

6. Happy birthday (Rosslyn)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3858369431186397914&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

7. Wind it up - Gwen Stefani (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5510825303363696202&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

8. Jingle bell rock (Callme)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-6110671018338862994&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

9. Unfaithful - Rihanna (BuRin)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
6787592989172552580&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

10. November rain - Gun ’n Roses (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
-7548302531690167230&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

11. Nothing else matter - Symphony (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-660344490474303134&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

12. God is a girl (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-3070340070577165504&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

13. Wind of change (miumiu34)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-347143344460837808&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

14. Doraemon (Grenouille_vert)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2366424447460481574&hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

15. Mouse love rice (Angel)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2911543763088410688&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

16. Twinkle, twinkle little star (MAIXU)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6186728863666588717&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

17. Canon rock (Chue Chue)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1491516901670441597&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

18. Love paradise (Chue Chue)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-912850605443008632&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

19. Beep - Pussycat Dolls (JinYing)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
8114145133295130869&hl=en" flashvars=”autoPlay=true”
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

20. Right here waiting for you - Richard Marx (AMI)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4543557151588135336&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

21. I don’t need a man - Pussycat Dolls (Caobong_vn)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
7055364014757439541&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

22. Imagine me without you (Miss only you)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
198931932763083804&hl=en-GB" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

23. Hold me - The Model OST (Hoàng Tất Thắng)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/videoplay?docid=
959772115638286954&hl=en"
flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

24. Proud of you - Fiona Fung (Thu Lan)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5129615128809005187&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

25. Chỉ là giấc mơ (TAKKY)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2035600880493806136&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

26. You are beautiful - Jame Blunt (TinYmoOn)

<embed style="width:1px; height:1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-834939456402799267&hl=en" flashvars="autoPlay=true"allowscriptaccess="none"></embed>

27 Ngôi sao may mắn (TinYmoOn)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5047483847031107519&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

28. Tuyết rơi mùa hè (Mc Gill)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-9108819068859888922&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

29. Endless love (Zin)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5477242766274704725&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

30. Special needs - Placebo (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://www.youtube.com/watch?v=pR6Nm-1z2ps&eurl=&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

31. Superman (It’s not easy) - Five for fighting (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/videoplay?docid=
3427118921682433962&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

32. Hallelujah - Shrek OST (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/videoplay?docid=
-6631785114149905769&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

33. Take me to your heart (Bi Ti Hí)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
4846117566172987852&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

34. And I am telling you I’m not going (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5553588831314572475&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

35. Dilema (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4285968595324839846&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

36.Where is the love (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2142110411947312844&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

37. A thousand miles (Maianh)
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-8385354769452845663&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

38. Wake up - Hylary Duff (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5295783370109329036&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

39. Born to make you happy (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
4369849372755735968&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

40. Fool again (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4050944621802168132&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

41. Bonjour Viet Nam (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2842193012328334637&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

42. Nhạc trẻ em (ROSS)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1811233136844420765&hl=en"
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

43. My immortal - Evanessence (ROSS)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5857908169631964466&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

44. Sweet dream - Jang Nara (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2108005152602076331&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

45. Hurt - Christina Anguilera (lobe)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
7833723877698829422&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

46. Giấc mơ tình yêu - Mỹ Tâm (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2360945265620979456&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

47. Hòn đá cô đơn (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3506216760376900454&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

48. Eternal flame (Chuyên Anh K4)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-921165895946748737&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

49. Moonlight shadow - Groove coverage (Jun)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-1849574878742858472&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

50. Fly - Hilary Duff (cute bin)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3167255727029182414&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

51. Best in me (TLITF)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
7574529437113026966&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

52. Never had a dream come true (nhocmap)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7414706742220327577&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

53. Bình yên - Quốc Bảo (T2M)

<embed src="http://www.youtube.com/v/W_XkZ0SJVTw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" flashvars="autoplay=1&loop=1"
allowscriptaccess="none" height="1" width="1"> </div>

54. We will rock you (pro_vl)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3510000726510056394&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

55. No promises ({be’} cưng)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1139520929641956716&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

56. Улыбка - Nụ cười (☺∃ M)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1389650009257791384&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

( Theo Blog Gia Bách- Pi, VietNamNet)
Các bạn cũng có thể đưa lên blog (hiển thị trong các bài viết) bằng cách chỉnh các thông số (chiều dài) width: 320px; (chiều cao) height: 240px; (không cho tự chạy
file) autoPlay=false. Ngoài blog yahoo 360 bạn cũng có thể dùng cho các blog khác. Vì đây là các file được đặt trên YouTube, google video cũng có thể các file này không còn tồn tại (do người đưa lên xóa) khi bạn dùng. Lưu ý: các đoạn mã trên bạn phải bỏ lên blog ở chế độ soạn thảo Html và một điều nữa là không phải ai cũng muốn nghe nhạc nền khi xem blog của bạn, tốt nhất là bạn nên bỏ vào các bài viêt ở chế độ hiển thị. Các đoạn code trên cần phải viết liên tục trên 1 dòng (không có dấu xuống dòng (không enter) mà bạn phải gõ vào bài viết liên tục chương trình blog sẽ tự động xuống hàng. Các bạn hãy thử xem nhé.

Khám phá thiết lập các thành phần của blog opera

Sau khi bạn đã tạo được blog opera bạn có thể thiết lập thêm các thành phần khác lên blog để cho phong phú hơn.

Bạn vào http://my.opera.com hoặc http://my.opera.com/community dùng username và password đã có để đăng nhập (login) >>

Click My Account ở phía trên màn hình bạn sẽ thấy có rất nhiều mục (cột trái hoặc phải) để bạn có thể tùy biến theo ý mình:

1. Profile: để bạn thiết lập các thông tin cá nhân
+ Photo: hình của bạn. Kích thước tối đa 320x240 pixels và nhỏ hơn 64kb
+ Avatar: chữ ký, hình đại diện
+ Personal:
- Name: tên
- Birth date: ngày sinh
- Sex: giới tính; male (nam), female(nữ)
- Country: quốc gia
- Occupation: nghề nghiệp
- Homepage: trang web của bạn. Bạn có thể lấy trang blog của bạn. Ví dụ: htttp://my.opera.com/tenblogcuaban
- E-mail: địa chỉ thư điện tử
+ Messaging &VoIP: nick để chat hoặc nick để gọi điện thoại qua internet như Skype
+ Privacy: Tính riêng tư
- E-Mail: Hide (không cho ai biết email của bạn); Show to friends (chỉ cho các người

bạn biết); Show to everyone (mọi người đều thấy)
- Logged in: Khi bạn login vào opera bạn có cho phép người khác nhìn thấy (biết)

bạn đang online trong opera hay không
+ Community Messaging: cho phép người khác gửi tin nhắn cho bạn hay không
+ About me: một vài dòng về bạn
+ My work: công việc

Sau khi điền xong thông tin ( cái nào không thích thì bạn bỏ trống hoặc cứ để mặc

định) click Save Profile để lưu lại

2. Password: dùng để thay đổi password. Current password: mật khẩu hiện tại; New password: mật khẩu mới; Retype new password: gõ lại mật khẩu mới lần nữa. Sau khi hoàn thành click Change Password

3. Design: bạn có thể chọn một giao diện (chính cho blog) nào bạn thích bằng cách click lên nó.

4. Friends:
+ Invite friends: mời bạn của bạn tham gia vào cộng đồng opera. Gõ địa chỉ email (Friend 1); Lời nhắn (Your message) rồi click Invite
+ Edit Friends List: Thiết lập danh sách các người bạn
+ Friendly People: danh sách những người đã cho bạn vào danh sách friend list của họ
+ User search: tìm một ai đó bằng cách nhập tên của họ vào

5. Groups: các nhóm mà bạn đang tham gia
6. Blog:
+ Add new post: viết (post) bài mới
+ Edit/delete posts: chỉnh sữa bài viết hoặc xóa
+ Blog settings: thiết lập thông tin cho blog. Xem bài Hướng dẫn cách tạo blog opera
7. Photos: các hình ảnh, album hình
8. Sidebars and menus: cách thành phần sẽ được đặt lên giao diện trang blog
9. Files: Các file được đưa lên blog
10. Countdowns: bạn có thể chọn một thời điểm nào đó để đặt mốc thời gian cho đồng hồ sẽ đếm lùi dần về ngày đó
11. Poll: một dạng câu trắc nghiệm hoặc hỏi ý kiến thường thấy trên các trang web
12. Tags: các chủ đề trên blog của bạn
13. Spotlights:
14. Access rights: bạn thiết lập quyền xem blog cũng như nhận xét (comment) cho những người bạn và các người khác. Access: xem; Comment: nhận xét, bình luận; Rate: tỷ lệ

Xem:
Đưa thêm phim (video), nhạc (music) vào blog
Đưa hình ảnh lên blog
Hiển thị, viết Tiếng Việt trên blog

Hướng dẫn cách tạo blog opera

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo blog opera. Để làm cho mình một blog thì có rất nhiều dịch vụ blog để bạn chọn như blogger, yahoo 360, wordpress
Các loại blog có những ưu nhược điểm khác nhau. Trong khuôn khổ bài này tôi giới thiệu để lập một blog opera.

Bước 1:


Bạn vào http://my.opera.com/community Click vào Sign Up Now sẽ dẫn bạn đến trang

My Opera - Registration Form
Opera

+
Username: tên cho blog của bạn. Bạn phải chọn tên nào mà chưa ai dùng khi đó sẽ xuất hiện dấu check màu xanh.
Ví dụ tôi dùng Vinablog khi đó trang blog của tôi sẽ là ví dụ: http://my.opera.com/Vinablog/
+ Password: mật khẩu sẽ dùng để truy cập blog của bạn khi đã đăng ký xong
+ Re-type password: đánh lại mật khẩu lần nữa
+ E-mail address: email của bạn. Opeara sẽ gửi cho bạn một lá thư để xác nhận vào địa chỉ email này
+ Security code: bạn gõ vào mấy chữ ở trên hàng phía trên (Please type the text you see: ?????)
+ Terms & conditions: đây là các qui định của Opera. Bạn đánh dấu chọn (click) vào ô vuông (I agree to the terms listed below)

Click Sign Up Now sẽ dẫn bạn đến trang (nếu việc đăng ký thành công)

Welcome to My Opera!
My Opera

Ở trang này sẽ có rất nhiều mục. Bạn click vào Start a Blog ->>

- Blog title: Tiêu đề của trang blog (ví dụ: VinaBlog)
- Subtitle: Phụ đề, khẩu hiệu (slogan) cho blog (ví dụ: Chuyên đề blog online)
- Number of posts per page: số bài viết sẽ được trình bài trên một trang
- Default post access: bạn thiết lập chế độ mặt định ai sẽ được xem blog của bạn. Public: mọi người; Private: chỉ mình bạn; Friends only: chỉ các người bạn (được mời) của bạn
- Allow comments?: Cho phép nhận xét các bài viết . Yes: có; No: không
- Trackback?: cho phép xem các phiên bản cũ của bài viết
- Allow anonymous comments? : cho phép người nhận xét dấu tên
- Enable MMS blogging: Cho phép viết blog bằng tin nhắn ( cái này ở Việt Nam chắc không thực hiện được)
- Blog language: ngôn ngữ . English: tiếng anh; Vietnamese: tiếng việt

Click CREATE BLOG để hoàn tất quá trình tạo blog (dẫn bạn đến trang viết bài cho blog đầu tiên)

New Blog Post
Title: tiêu đề cho bài viết
Post: nội dung bài viết
Tags: chủ đề,lĩnh vực cho bài viết
Add new picture/file: để thêm hình hoặc file vào blog
Để xem bài viết trước khi đưa lên blog: click Preview. Nếu thấy đã hoàn chỉnh click Save để đưa bài lên blog cho mọi người xem

Bước 2:
Bạn mở email của bạn ra sẽ thấy một thư có chủ đề Your activation key for my.opera.com
Bạn click vào link ví dụ: http://my.opera.com/community/signup/verify.pl?key=4d5730b86abb4eef032900311eaa740e19ab587
để xác nhận việc đăng ký với opera

Để đăng nhập trở lại blog opera bạn vào http://my.opera.com

Bài cùng chủ đề:
Khám phá , thiết lập các thành phần của blog opera

Đưa thêm windows media player vào lên trên blog

Bạn thường thấy các trang web nghe nhạc online dùng windows media player trên web thì bạn cũng có thể dùng nó cho blog. Việc đưa thêm windows media player vào blog theo tôi kiểm tra (test) chỉ dùng được với blog blogger còn các blog khác thì không. Bạn dùng cách khác để đưa nhạc phim vào cho các blog này (xem bên dưới).

1. Blogger: bạn copy đoạn mã sau bỏ vào blog ở chế độ soạn thảo html

<OBJECT id="VIDEO" width="320" height="240"
CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="Địa chỉ của file nhạc hoặc phim (url)">
<PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="True">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="False">
<PARAM name="uiMode" value="full">
<PARAM name="PlayCount" value="9999">
<PARAM name="enabled" value="True">
</OBJECT>
Trong đó các thông số sau bạn có thể thay đổi để phù hợp với mình:
width: chiều dài tính bằng pixel
height: chiều cao (pixel)
Địa chỉ của file nhạc hoặc phim (url): ví dụ
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/TVO-20-07/phimngan_Dieu_chua_noi.wmv
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3

Bạn chỉ thấy window media player khi chạy internet explorer

Mời bạn xem phim ngắn: điều chưa nói (nguồn media.tuoitre.com.vn)
Radio online của báo tuổi trẻ (media.tuoitre.com.vn) - Chuyện tình của biển

2. Wordpress: hiện tại chưa hỗ trợ windows media player. Tuy nhiên bạn vẫn có thể chơi nhạc mp3 trên blog với cú pháp sau
[audio địa chỉ của file mp3]
ví dụ [audio http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3]
Hoặc bạn có thể chơi video của youtube hoặc google video trên wordpress -> xem tại đây

3. Yahoo 360: xem cách đưa nhạc music phim video vào blog hoặc nhúng video vào web blog yahoo 360

Bạn cần một nơi để lưu trữ nhạc phim xem Trang web lưu trữ chia sẽ dữ liệu cho blog web | Thiết kế web cá nhân với google page creator

Trang web lưu trữ chia sẽ dữ liệu cho blog web

Bạn có thể dùng một số trang web sau đây để lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, phim, flash. .. Đây cũng có thể xem là một ổ đĩa cứng online của bạn. Các trang web này cũng có chức năng chia sẽ dữ liệu để bạn có thể dùng cho blog hoặc website của mình.

www.mozy.com (chuyên về backup. Sau khi vào mozy.com bạn nhớ click MozyHome rồi chọn MozyHome Free ở cột bên trái để đăng ký một account miễn phí. Sau khi đăng ký xong bạn cài đặt phần mềm chuyên dụng của Mozy để thực hiện sao lưu (backup) hàng ngày của mình)

www.mediamax.com (lưu trữ, chia sẽ)
www.photobucket.com (chuyên hình ảnh, bạn có thể dùng để lưu trữ hình và đặt đường link vào blog)
www.flickr.com (chuyên hình ảnh)

Ngoài ra còn một số trang web chia sẽ khác nhưng cách đăng ký khó khăn (hình như là không cho người sử dụng Việt Nam).
Tuy nhiên nếu bạn nào biết một chút về fake ip (giả địa chỉ ip) và thông tin của US thì vẫn đăng ký được.
www.box.net ( wordpress đã hỗ trợ box.net )
www.xdrive.com

Theo bình chọn của PCWorld Mỹ tháng 3/2007 thì 1. Mozy , 2. MediaMax, 3. XDrive là ba dịch vụ dẫn đầu trong lĩnh vực sao lưu và đồng bộ file (Backup and File Synchronization) miễn phí

Đưa thêm flash vào trên blog

Hôm nay tôi xin giới thiệu bạn cách đưa flash vào blog. Bạn có thể tìm flash vui nhộn hay flash game trên các trang web rồi bỏ lên blog.

Đối với blog yahoo 360:
<embed src="địa chỉ của file flash (url)" bgcolor="#CCCCCC" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" height="220" width="160">

Đối với blogger:
<embed src="Địa chỉ file flash (url)" bgcolor="#CCCCCC" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" height="220" width="160"></embed>

Với bgcolor: màu nền cho nơi đặt flash (#ffffff: màu trắng)
height: chiều cao được tính bằng pixel
width: chiều dài (pixel)
Lưu ý: bạn đặt đoạn mã trên trong chế độ soạn thảo Html và không được có dấu xuống hàng (line break) trong < ... >. Tốt hơn hết là bạn đánh trực tiếp vào còn nếu copy và paste thì bạn phải kiểm tra xem có line break không.

Bạn có thể làm flash hoặc tìm ở đâu đó rồi đưa lên một host (trang web nào đó) rồi chèn đường dẫn vào blog.
Bạn cũng có thể lấy đường dẫn (link) những flash có sẵn trên các trang web khác bằng cách:
Xem source trang web: Đối với internet explore: click View -> click Source. Đối với Firefox: click View -> click Page Source.
Nhấn Ctrl + F để tìm cụm từ .swf Bạn sẽ tìm thấy ví dụ như "imagesadv/tinhvanbook.swf" và khi đó đường dẫn đầy đủ của nó là http://bwportal.com.vn/imagesadv/tinhvanbook.swf ( giả sử bạn đang xem trang http://bwportal.com.vn)

Ví dụ: Tôi dùng

có kết quả như bên dướiCách 2: đây là cách chuẩn thường dùng trên các trang web (chỉ dùng được với blogger)
<object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0' width='100%' height='100%'>
<param name='movie' value='URL của file flash'>
<param name='quality' value='high'>
<param name='menu' value='true'>
<embed src='URL của file file flash' width='400' height='300' quality='high' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' menu='false'>
</embed>
</object>


Blogger cùng 'Đồng ca vì công lý'

“Hãy trả lại công bằng cho những người đã quá đau đớn. Xin gửi lời nguyện cho những người không may mang dấu vết chất độc da cam từ cuộc chiến tranh đẫm máu...”, cộng đồng blog trên cả nước ủng hộ nạn nhân dioxin bằng những lời kêu gọi và cầu nguyện như vậy.

Nhiều trang blog đã thay đổi giao diện và avatar bằng biểu tượng của chương trình. Các câu blast cũng mang nội dung kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến phiên tòa lần này.

Blog cổ động "Đồng ca vì công lý" xuất hiện đồng loạt. Ảnh: Blog meomun.

“Đồng ca vì công. Bạn hãy ký tên ủng hộ các nạn nhân vụ kiện da cam và treo avatar như một lời khẳng định”, là câu khẩu hiệu xuất hiện trên các trang blog của blogger Lê Thắng cách đây một tuần. Thậm chí Thắng còn tạo một hình nền riêng để cổ vũ tinh thần và kêu gọi sự hưởng ứng của cư dân blog.

Hình nền trang blog của blogger chuongxp131 là ảnh một cháu bé có thân nối liền hai đầu với thông điệp “Xin mọi nguời đừng vô cảm trước nỗi đau của những người Việt Nam khác!”. Chủ blog này cho biết: “Mỗi lần nhìn hình ảnh các nạn nhân là tôi không nén được xúc động. Họ cũng là con người, kiếp người quá ngắn vậy mà. Tôi hy vọng hình ảnh trên trang blog của tôi và bạn bè sẽ hướng về phiên tòa”.

Chủ nhân blog ConHeoLuoi tâm sự: “Chúng tôi muốn đòi hỏi sự công bằng cho những con người vô tội, những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của chất độc da cam. Sức khỏe họ đã mất, thân thể họ đã không lành lặn, chúng tôi cần một sự quan tâm thỏa đáng của những kẻ đã gieo rắc nỗi đau”.

Trong bài viết mới nhất trên blog của mình, người sáng lập trang web www.dongcavicongly.com, anh Nguyễn Ngọc Long, tâm sự: “Đến nay, tôi đã nhận được gần 400.000 chữ ký và “lời cầu nguyện hạc giấy” từ phía cộng đồng. Ước gì tôi có đủ sức để đọc hết những lời nguyện cầu của các bạn, những người đã tạo nền dàn đồng ca hoành tráng vì công lý”. Những ngày gần đây, trên trang blog này, các bài viết có liên quan đến chủ đề vì các nạn nhân chất độc da cam đã nhận được rất nhiều comment (bình luận) đồng cảm từ phía các blogger khác.

“Cho dù thế nào thì chúng ta vẫn là một, và thế nào đi nữa thì cùng nhau chung sức giúp đỡ những số phận không may mắn vẫn là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chúng ta là anh em... Mong rằng những người có số phận bất hạnh sẽ không cảm thấy buồn vì bên cạnh bạn còn chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng bạn chiến đấu. Công lý sẽ thuộc về chính nghĩa”, blogger Nguyễn Quang Nam ở Hà Nội bày tỏ.

Thiên Chương,VnExpress.net

Làm album nhạc việt mp3 cho blog

(Làm album nhạc MP3 tại blog cá nhân)

Hiện nay, phong trào làm blog đang ngày càng phổ biến. Trước đây, các blogger thường chỉ viết entry và làm những chùm ảnh trên Slide show. Nhưng các cách đó đã quá lỗi thời, nó dần nhường chỗ cho một trào lưu mới, trào lưu đưa nhạc vào blog. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách đưa nhạc MP3 vào “nhật ký trên mạng”.
Đầu tiên bạn hãy đăng ký một tại khoản tại đây:

http://www.musicwebtown.com/community/music.php. Sau khi đã hoàn tất thủ tục, bạn hãy sign in vào trang web trên rồi chọn phần "Create New MP3 Playlist" hoặc "Create New Playlist". Tại đây, nhà điều hành sẽ đưa ra một số câu hỏi, bạn hãy trả lời và điền đầy thông tin yêu cầu như: tên album, lời giới thiệu, ảnh minh họa cho album nhạc. Bước tiếp theo, bạn chọn chế độ hiển thị tuỳ thích là public hay private rồi click vào ô Save & Upload MP3(s).

Nguồn: Yahoo

Sau khi đã “nhớ” những bài hát yêu thích, giao diện của musicwebtown sẽ chuyển sang trang mới. Tại ô Upload MP3, bạn hãy chọn đường dẫn tới nơi lưu trữ nhạc và click vào phần Add MP3 và cứ thao tác như vậy cho tới lúc đưa được tất cả các bài hát mà bạn cần. Những ca khúc bạn up lên sẽ xuất hiện ngay sau đó, nếu không muốn để một track nào đó, bạn có thể xoá nó đi bằng cách nhấn vào ô Delete MP3. Để đưa được nhạc MP3 vào blog, bạn cần phải biết code của ca khúc. Để làm được điều này, các blogger hãy chọn Copy Playlist to Website để lấy đoạn code rồi copy.

Yahoo 360: Tại phần Compose blog entry ở blog cá nhân, bạn hãy chọn chế độ HTML và paste đoạn code đã copy rồi post lên như bình thường. Bây giờ bạn đã có một album nhạc MP3 ngay tại blog của mình.

Wordpress: chọn chế độ Code để paste đoạn code đã copy vào

Blogger: chọn chế độ Edit Html và dán (paste) đoạn code vàoTheo VTV, quantrimang.com

Bài cùng chủ đề:
Đưa phim (video), nhạc (music) vào blog

Tạo slide ảnh trên blog yahoo blogger wordpress

Bạn muốn chia sẻ những bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật tối qua trên blog, nhưng số lượng ảnh quá nhiều khiến bài viết (entry) của bạn kéo dài lê thê và chẳng mấy ấn tượng. Chương trình tạo ảnh trượt (slideshow) sẽ giúp bạn có một entry sinh động.

1. Đăng ký tài khoản trên trang Slide đơn giản bằng cách nhập địa chỉ e-mail bất kỳ và mật khẩu.

2. Click vào My Slide/Make new slideshow (Tạo slideshow).

3. Tải ảnh lên: Vào phần Upload your own images, bấm Browse để tìm ảnh, sau đó chọn Upload (tối đa 20 ảnh).

Nếu muốn tải nhiều ảnh cùng lúc, bấm "My Files" và cài phần mềm tải ảnh của Slide, hoặc sử dụng trực tiếp những file đã đăng trên các dịch vụ Flickr, Photobucket...

Tự tải ảnh có sẵn trong PC hoặc lựa chọn các dịch vụ chia sẻ ảnh ở bên trái.

4. Tạo phong cách cho slideshow trong phần Customize:

- Style: chọn kiểu trình diễn ảnh như Sliding, Gallery, Checker, Swirl...

- Speed: chọn tốc độ chậm (Slow), trung bình (Medium), nhanh (Fast).

- Theme: chọn hình nền với những giọt nước (Rain), trái tim (Heart), bong bóng (Bubbles), tiền USD (Bling)...

- Size: chọn kích cỡ của slideshow...

Tùy biến Slideshow.
Tùy biến Slideshow.

5. Bấm save để lưu ảnh.

6. Khi chương trình chuyển sang chế độ Share slideshow nhưng bạn chưa hài lòng với tác phẩm của mình, click vào Edit Slideshow để xóa ảnh, viết chú thích, sắp xếp trật tự ảnh...

Viết chú thích cho ảnh.
Viết chú thích cho ảnh.

7. Chọn mã cho blog: Bên trái trang web liệt kê những dịch vụ blog tương thích với Slide.com. Nếu sử dụng Yahoo 360, Wordpress, Blogger, bạn nên chọn đoạn mã của Blogger.

Chọn Blogger và copy đoạn code.

8. Trong phần soạn blog (Compose Blog Entry) của Yahoo 360, bấm vào ô View HTML Source. Nếu bạn dùng Wordpress: click Code. Nếu là blogger: click Edit Html

Dán đoạn mã đã đề cập trong phần 7 vào phần soạn thảo bài viết.

Bước 8.
Bước 8.

9. Bỏ lựa chọn ô View HTML Source, soạn blog như bình thường rồi đăng bài (Post this Entry).

Nếu wordpress: click Visual. Nếu Blogger: click Compose

Bỏ dấu tick ở ô HTML.
Bỏ dấu tick ở ô HTML.

Sản phẩm cuối cùng:

Đăng slide ảnh trên blog Yahoo 360, Wordpress, Blogger.

Hải Nguyên, VnExpress.net


Bài cùng chủ đề:
Đưa hình ảnh vào, lên trên blog

Thay đổi giao diện template blog blogger

Dành cho các bạn dùng blogger (blogspot): Cách thay đổi giao diện tempalte (mẫu) cho blog blogger. Nếu bạn dùng yahoo 360 thì xem cách thay đổi giao diện cho blog yahoo 360

Bạn vào www.blogger.com để đăng nhập (login, sign in)Blogger - Sign In
sẽ dẫn bạn đến trang quản lý các blog trong tài khoản của bạn
Blogger - Blog Management
Bạn click vào Layout. Nếu blog của bạn không phải chữ Layout mà là Template thì blog của bạn đang ở phiên bản cũ, bạn có thể cập nhật lên phiên bản mới để có thể sử dụng các chức năng tiện lợi dễ dàng của phiên bản mới.
Blogger - Template section
1. Pick new Template: chọn một giao diện mới
Blogger có sẵn khá nhiều template có sẵn, mỗi template sẽ có vài màu sắc đã được thiết kế sẵn.
Blogger - Choose Template
Bạn chọn giao diện nào thích đó rồi click Save Template

2. Page Elements: những thành phần mà bạn có thể đặt lên blog. Có nhiều để bạn chọn.
Blogger - Add element
Bạn click Add a Page Element
Blogger - Page element
Bạn muốn thêm cái nào vào blog thì nhấn Add to Blog.
Newsreel: tin tức của goole
Video Bar: video của goole (video.goole.com)
List: Danh sách những thứ bạn thích
Link list: danh sách các địa chỉ các trang web liên kết, yêu thích của bạn
Picture: hình ảnh
Text: một vài dòng chữ ghi chú trên blog
Html/Javacript: các đoạn mã Html hoặc javacript
Adsense: quảng cáo của google
Feed: các bản tin nóng từ các blog hoặc web khác
Labels: chủ để, lĩnh vực của các bài viết ...

Khi bạn thêm các thành phần trên vào blog xong. Bạn có thể sắp xếp thứ tự của nó trên blog bằng cách kéo và thả vào chỗ mình muốn. Nhớ click Save để lưu lại

3. Fonts and Colors: Font và màu sắc cho văn bản
Blogger - Font and Colors
Bạn thử chọn màu sắc hoặc font rồi kéo xuống dưới để xem thay đổi của nó như thế nào. Click Save Changes để lưu lại.

4. Edit Html: đây là nơi để bạn nào am hiểu nhiều về html, css... mới có thể chỉnh sửa được.

Thay đổi giao diện (themes) trang trí cho blog yahoo 360

Xin giới thiệu bạn cách thay đổi giao diện themes, trang trí cho blog yahoo của báo VietNamNet.

Bài tương tự:
Thay đổi giao diện blog blogger

Để có thể thay đổi theme ( hình nền) của blog, các bạn nhấp chuột vào chữ My page trên giao diện blog, sau đó bạn sẽ thấy hiện ra phần Theme Custom ở phía dưới chữ My page.

Nếu bạn muốn lấy hình nền sẵn có của Yahoo, click chuột vào Change Theme, sau đó lựa chọn mẫu theme bạn ưng ý và click chuột vào Save.

Nếu bạn muốn tạo mẫu theme riêng bằng những tấm hình bạn thích, trước hết bạn phải có tấm hình dạng JPG, chiều rộng chuẩn là 1024 Pixel và dung lượng không quá 250Kb. Một số địa chỉ mà bạn có thể tìm theme www.360themes.com | www.style8x.info

1- Click chuột vào Edit Custom theme( trong khung hình đỏ), bạn sẽ thấy hiện lên một bảng Backgroud Image như hình dưới đây:
- Sử dụng một tấm hình duy nhất làm theme, click chuột vào ô Single Background Image và Browse tấm hình bạn muốn làm nền. Tiếp tục click chuột vào mũi tên phía dưới để xác định đặt hình ảnh nền: Title ( ảnh nền lặp lại trên toàn giao diện), Top Right ( bên phải phía trên)…

- Sử dụng hai tấm hình làm theme, một tấm ở phần trên cùng và một tấm ở phía dưới cùng, bạn click chuột vào ô: Top and Bottom image ( như trong khung hình đỏ) sau đó bạn Browse hai tấm hình muốn dùng làm theme.r

2- Browse xong ảnh nền, tiếp tục kéo thanh cuộn xuống, bạn sẽ nhìn thấy phần tiếp theo là: Enter color, ấn vào các ô vuông bên cạnh dòng nội dung để chọn màu sắc phù hợp:


- Page Background ( nền của toàn bộ giao diện blog)

- Module Background

- Profile Background ( nền của phần thông tin cơ bản người viết blog)

- Blast Background ( nền của câu nói yêu thích- phần trên cùng blog)

- Blog Comment Background ( nền phần comment của người đọc)

- Nickname Bar Color ( nền của phần Nickname)

- Boder Color: màu đường viền ( khung blog)

Nếu các bạn muốn theme của mình trong suốt, click chuột vào ô vuông Transparent trong khung hình chọn màu

3- Sau khi đã lựa chọn được màu sắc chủ đạo của phần nền blog, bạn tiếp tục kéo thanh cuộn của bảng Customize My Theme để lựa chọn màu sắc và định dạng phông chữ:


- Main Text font: phông chữ chủ đạo

- Main Text color: màu của chữ chủ đạo

- Small Text color: màu của các chữ phụ

- Blast Text color: màu chữ trong Blast

- Module Text color:

- Module Text font: phông chữ

- Nick name color: màu Nickname

- Link color: màu của các đường link dẫn

4- Lựa chọn xong các nội dung trên, bạn nhấn chuột vào Preview để xem trước, nhần vào Save để lưu giữ các lựa chọn của bạn.

Theo VietNamNet

Bài cùng chủ đề:
Kho chủ đề trang trí blog yahoo 360
Thêm một trang web (website) chia sẽ themses cho blog yahoo 360

Đưa hình ảnh vào - lên trên blog

Mỗi khi viết bài bạn cần đưa hình ảnh lên trên blog minh họa cho sinh động hoặc đơn giản bạn muốn đưa những hình (image, photo) bạn thích cho mọi người xem. Bạn có thể đưa nó thẳng lên blog bằng cách:
1. Yahoo 360: click vào nút Browse để tìm hình từ máy của bạn đưa(load) lên, chờ cho hình được load lên xong, click Preview để xem thử. Các hình này sẽ lưu trên blog của bạn.

2. Blogger (blogspot.com): click lên hình Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket để chọn hình load lên Chuyen de blog online - Add Image on blog Bạn click Browse chọn hình từ máy rồi click Upload Image -> Click Done

3. Blog Wordpress: click Browse để chọn hình rồi click Upload chờ hình load lên xong rồi click Send to Editor

Chắc bạn cũng biết dung lượng của mỗi blog không được nhiều. Nếu bạn đặt nhiều hình lên blog thì sẽ tốn MB và blog của bạn sẽ nhanh chóng bị "đầy" (hết chỗ trống để lưu, viết bài nữa). Có cách thứ 2 giải quyết vấn đề này là đặt hình ở chỗ khác rồi bạn link vào bài viết. Hằng ngày bạn lướt web bạn bắt gặp những hình rất đẹp. Bạn có thể đặt nó lên blog của bạn (đây có thể gọi là "mượn hình của người khác") bằng cách:
Click chuột phải lên hình rồi click Properties bạn sẽ thấy địa chỉ của hình này trên hàng Address(URL) đối với IE hoặc Location đối với FireFox. Địa chỉ sẽ được bắt đầu bằng http://.... Bạn copy đoạn đó rồi vào chế độ soạn thảo html( Yahoo 360: click View Html Source; Wordpress: click Code; Blogger: click Edit Html) của blog đặt vào đoạn mã sau ngay chỗ nào bạn muốn hiển thị hình
<img src="http://..." alt="Tên gọi hoặc ghi chú cho hình" align="center" height="100%" width="100%" border="0" > Bạn có thể bỏ các thông số alt, align, height, width, border.
Bạn có thể học một chút căn bản về Html tại đây http://www.w3schools.com/html/
Ví dụ tôi đặt <img src="http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Thoi-trang/
2007/05/3B9F6912/peru1.jpg" align="center" border="0">
thì có hiển thị hình như bên dưới.


Tôi sẽ chỉ bạn chổ và cách để bạn có thể lưu hình miễn phí cho blog trong bài sau để không phải đi "vay mượn" các trang web khác nữa.
Bài tương tự:
Đưa phim (video), âm nhạc (music) vào blog

Trang web lưu trữ, chia sẽ dữ liệu cho blog, web


Thiết kế web cá nhân với google page creator nhanh chóng

Sao lưu (back up) dữ liệu cho blog

Sao lưu dữ liệu (backup) cho blog là công việc bạn nên thực hiện thường xuyên để lưu lại những thành quả của mình.
Blog WordPress
Bạn tốn bao nhiêu công sức để viết cũng như sưu tầm các bài viết để đưa lên blog. Nhưng một ngày nào đó bạn mở blog lên thì chẳng còn gì cả, có ai đó đã vào và xóa tất cả các bài viết ( Một ai đó đã lấy được username và password của bạn xem Coi chừng mất nick / mail yahoo ). Vậy tốt hơn hết, thỉnh thoảng nên sao lưu lại blog. Bạn có thể dùng bản sao lưu này để post lên 1 blog mới (dùng chức năng Manage >> Import )
Để sao lưu:
click Manage > click Export > click [Download Export File] nó sẽ sinh ra và tải về máy file dạng ví dụ wordpress.2007-05-24.xml. Trong đây chứa tất cả các bài viết cũng như comments.


Đối với các blog khác như blogger thì bạn có thể dùng Blog Backup Online để thực hiện công việc sao lưu tự động. Hiện tại, BlogBackupOnline mới chỉ tương thích với 11 dịch vụ blog thông dụng nhất là Blogger, Friendster, LiveJournal, Movable Type, Multiply, Serendipity, Terapad, Typepad, Vox, Windows Live Space và WordPress mà thôi.

Cách đặt liên kết (link) lên blog

Bạn muốn trao đổi link với bạn bè hoặc chỉ đơn giản lập ra cho mình một danh sách các trang web, blog yêu thích, thường xuyên viếng thăm. Bạn không cần phải nhọc công nhớ, gõ lại địa chỉ để truy cập. Tất cả bạn có thể bỏ vào danh sách liên kết của bạn (link list). Ví dụ bạn muốn đặt " vinablog.blogspot.com" lên blog của bạn. Bạn có thể làm như sau:

1.
Đối với blog của WordPress: các bạn vào phần Blogroll >> click add links:
Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
Address: http://vinablog.blogspot.com
Description: VinaBlog - Chuyên đề blog online
click Add Link

2.
Đối blog Yahoo 360: click My Blog >> click Edit Blogroll:
Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
URL: http://vinablog.blogspot.com
click Save

3.
Đối với blog của Blogger.com (blogspot.com)
Vào Template >> Trong phần Link List, nếu bạn chưa đưa vào template thì click Add a Page Element chọn Link List:
New Site URL: http://vinablog.blogspot.com
New Site Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
click Add Link, click Save Changes.

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Bookmarks của trình duyệt để lưu lại địa chỉ của trang blog này. Khi bạn đang xem http://vinablog.blogspot.com hãy nhấn Ctrl + D ( Nhấn phím Ctrl và D đồng thời )

Chèn, đưa (add) phim (video), nhạc (music) vào, lên trên blog

Để blog của bạn thêm chút lãng mạn, phong phú, bạn có thể đưa cac đoạn phim (video), bài hát (music) vào blog. Bạn có thể lấy các đoạn phim từ các nguồn sau hoặc bạn tự thực hiện rồi post lên:

1. http://youtube.com
Bạn copy đoạn mã trong hàng Embed bỏ vào blog
Dua video phim cua youtube vao blog

2. http://video.yahoo.com
Bạn copy đoạn địa chỉ trong ô Add to site
Chen video cua yahoo vao blog

3. http://video.google.com
Khi mở video clip ra xem bạn phải click lên Email - Blog - Post to MySpace -> click Embed Html thì mới thấy đoạn code của video. Xem ví dụ
Dua nhac phim cua google

Bạn copy đoạn mã của video (thường bắt đầu bằng object , embed ) từ các nguồn này rồi vào blog của mình post( viết) bài
1. Đối với blog Yahoo 360:
Khi viết bài xong bạn đánh dấu chọn (check) vào View Html Source rồi dán (paste) đoạn địa chỉ copy ở trên vào chỗ nào đó trong bài viết mà bạn muốn đặt video.
2. Đối với blog Wordpress:
Khi bạn viết bài, click vào Code rồi dán địa chỉ đoạn video vào
3. Đối với blog Blogger (blogspot):
Khi viết bài bạn click vào Edit Html rồi cũng dán đoạn địa chỉ ở trên vào.Khi xem video mà bị đứng, giật do đường truyền không tốt, các bạn vui lòng chờ trong giây lát để video clip tải về máy bạn đầy đủ rồi bấm nút PLAY hoặc REPLAY để xem lại với chất lượng tốt hơn.


Bài tương tự:
Đưa hình ảnh lên blog

Đưa thêm flash vào blog


Đưa windows media player vào trên blog


Thư viện nhạc nền cho blog


Đưa hình ảnh lên blog


Cách đặt liên kết (link) lên blog

Nhúng video vào web blog yahoo 360

Các bạn thân mến, web blog 360° được sử dụng nhiều vì Yahoo luôn hỗ trợ những dịch vụ giải trí Internet mới nhất cho nó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Yahoo Video kết hợp với việc đưa một đoạn phim lên web blog của mình.

 • Trước tiên chúng ta hãy chuẩn bị đoạn phim cần đưa lên Yahoo Video. Các bạn nên chọn định dạng video nhỏ như MPEG để việc tải lên nhanh hơn. Sau đó hãy vào dịch vụ Yahoo Video nhanh theo địa chỉ web: http://video.yahoo.com.
 • Với tài khoản đã đăng ký của mình các bạn hãy nhấn liên kết đăng nhập Sign in để sử dụng.
 • Sau khi đăng nhập xong, các bạn hãy nhấn thẻ "My Studio" để tải đoạn phim của mình lên Yahoo Video.

 • Bạn nhấn vào nút Upload a Video ở đây, trang web "Add video" sẽ mở ra. Bây giờ lần lượt thực hiện như sau:
 • Nhấn nút "Browse" để chọn tập tin video từ máy tính.
 • Các bạn lưu ý, Yahoo khuyến cáo không tải lên những hình dành cho người lớn.
 • Phim có kích thước tối đa là 100MB, và thuộc các định dạng là wmv, asf, qt, mov, mpg, hay là avi.
 • Đoạn phim cũng không được chấp nhận nếu không có âm thanh.


 • Sau khi chọn đoạn phim xong, các bạn cần phải nhập vào một số thông tin về đoạn phim như tiêu đề, mô tả nội dung, và từ khóa cần thiết dành cho việc tìm kiếm đoạn phim này. Lựa chọn một danh mục cho phim. Cuối cùng bạn nhấn vào nút Save.

Vậy là bạn đã tải lên Yahoo Video đoạn phim mong muốn của mình. Sau đây là cách bạn nhúng đoạn phim đó vào Blog Yahoo 360°.

 • Sau khi Yahoo kiểm tra và chấp nhận đoạn phim của bạn, nó sẽ hiển thị 1 hình ảnh thu nhỏ về đoạn phim. Và bạn có thể click vào đây để xem trực tiếp trên Yahoo Video.
 • Tại đây, bạn chú ý bên dưới đoạn phim là ô "Add to my site", bạn hãy chọn dòng mã HTML trong ô này và sao chép lại.

 • Bây giờ bạn hãy vào trang Yahoo 360° của bạn, chọn phần tạo Blog mới "Compose Blog Entry".

 • Nhập tiêu đề cho Blog. Ở phần nội dung, sau khi nhập chữ, bạn hãy click vào "View HTML Source".

 • Để nhúng đoạn phim vào bạn hãy dán phần mã HTML mà bạn đã chép ban nãy tại Yahoo Video.
 • Bạn hãy nhấn vào nút "Preview" để xem thử trước khi tải lên.
 • Nếu đã ưng ý thì nhấn nút "Post this entry" để đưa Blog này lên.

Vậy là trang Blog Yahoo 360° của bạn đã được nhúng đoạn phim mà bạn yêu thích. Thật là thú vị phải không, chúc các bạn thực hiện thành công.

(Theo Trithuc.com )


Bài tương tự:
Đưa nhạc (music) phim (video) lên blog

Thêm một website chia sẽ themes cho blog yahoo 360

150 themes các loại và được cập nhật thêm từng giờ để chia sẻ với các bạn.
Lời nhắn gửi của website Chia sẻ themes. Bạn đọc Blog Việt thân mến!

Chúng tôi giới thiệu đến với các blogger Website Chia sẻ themes với những mẫu theme đơn giản gọn nhẹ và đáp ứng nhiều sở thích của các bạn. Các bạn có thể click vào đây để kết nối với website của chúng tôi.

Hiện nay Style8x có trên 150 themes các loại và sẽ còn cập nhật thêm từng giờ.

Do website mới thành lập nên đa phần các themes được sưu tầm từ internet. Trong thời gian tới Style8x sẽ có một đội chuyên làm themes để chia sẻ với các bạn.

Giao diện trang web
Giao diện trang web

Style8x được lập ra với mục đích mong muốn ai cũng có một “ngôi nhà” đẹp. Chúng tôi biết rằng hầu như hiện nay rất nhiều các bloger không biết làm thế nào để cho blog của mình được đẹp và không làm rối mắt người đọc. Cũng như Blog Việt, Style8x mong muốn rằng mọi người có thể tới gần nhau hơn trong thế giới phẳng hiện nay.

Hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để website Chia sẻ theme hoàn thiện và phục vụ lợi ích cộng đồng blogger tốt hơn!

Style8x chân thành cảm ơn bạn đọc Blog Việt!

Thân ái!

Style8x (Theo VietNamNet)
Bài tương tự:
Kho chủ đề trang trí cho blog yahoo 360

Thay đổi giao diện themes, trang trí cho blog yahoo

Kho chủ đề trang trí blog yahoo 360

Bạn đã tạo được blog nhưng không thích những mẫu themes có sẵn thì trong bài này sẽ giới thiệu bạn cách để thay đổi giao diện, trang trí cho blog thêm đẹp.

Yahoo! 360 đã cung cấp sẵn cho bạn khá nhiều theme (bao gồm kiểu dáng, hình ảnh, màu sắc, kiểu chữ) để làm đẹp cho blog của mình nhưng vẫn chưa đủ và chưa được hấp dẫn cho lắm. Có một địa chỉ còn hấp hẫn hơn nhiều, đó là 360themes.com.

Đây là một bộ sưu tập các theme cho blog Yahoo! 360, cho bạn download và sử dụng miễn phí với nhiều chủ đề như: mùa xuân, năm mới, tình yêu, hoạt hình, thiên nhiên…

Để đưa các theme từ 360themes.com và blog của bạn, đầu tiên, hãy bấm vào theme mà bạn chọn trên trang web này, sau đó download 2 hình của theme đã chọn là Top Image và Bottom Image. Đồng thời, copy các thông số về màu sắc và font chữ được 360themes.com cung cấp (phần Color hex value or click square to choose color).

Bạn đăng nhập vào blog Yahoo! 360 của mình, vào My Page, bấm vào phần Edit Custom theme. Tại cửa sổ Customize My Theme, bạn đưa 2 hình ảnh vừa download từ 360themes.com vào phần Top and bottom images. Phần Color hex value or click square to choose color, bạn chỉnh sửa theo thông số màu sắc và font chữ đã copy từ 360themes.com cho theme đã chọn, cuối cùng bấm Preview để xem và Save để lưu lại.

Tại 360themes.com còn có phần diễn đàn trao đổi, các bài viết, các thủ thuật cho blog và các cuộc thi về blog rất hấp dẫn.

Theo 24H.COM.VN (Theo LBVMVT)


Bài tương tự:
Thêm một website chia sẽ themes cho blog yahoo 360

Đưa blog của bạn vào MSN search

Đưa thêm (submit) web, blog vào MSN (Live). Để blog của bạn có thể vào "top" các kết quả tìm kiếm của MSN (Live Search). Bạn nên submit (đưa blog của bạn vào cơ sở dữ liệu của nó) để MSN dễ dàng nhận ra các bài viết của bạn.

Bạn vào http://search.msn.com/docs/submit.aspx có giao diện như sau:
Submit your site to Live Search
Generally our web crawler, MSNBot, can find most pages on the Internet. However if your site does not appear on Live Search, you can send us the address (URL).

Type the characters from the picture
In the box below, type the characters that you see in the picture. This helps ensure that a person, not an automated program, is submitting the URL.
Hình có chứa chữ cái ở đây
Bạn đánh các chữ trên hình vào ô Characters:
Và gõ địa chỉ trang blog của bạn vào:
Type the URL of your homepage
MSNBot follows links from your homepage to find other pages on your site.


Ví dụ: http://vinablog.blogspot.com hoặc http://blogtinhoc.wordpress.com
Rồi click Submit URL .

Bài tương tự:
Để google đánh chỉ mục cho blog của bạn
Để blog của bạn lọt vào kết quả tìm kiếm của yahoo

Các website tạo blog miễn phí

Xin giới thiệu bạn các trang web (website) tạo blog miễn phí hiện nay.
Hiện nay trào lưu viết blog của dân mạng rất thịnh hành. Blog là nơi để người ta chia sẽ những kinh nghiệm, đánh giá, hoặc là những tâm tư trong cuộc sống hàng ngày, những điều không biết bài tỏ cùng ai… Viết blog có thể giúp cho người ta giảm “stress” …
Trên internet hiện nay cũng có khá nhiều trang web cung cấp dịch vụ blog miễn phí hoặc có phí cho các cư dân mạng.
Theo đánh giá của PCWorld cũng như trải nghiệm thực tế của tôi thì hiện nay có một số website cung cấp blog miễn phí, tốt hiện nay là:
1. Google Blogger : Linh hoạt với các biểu mẫu (template) có sẵn, giao diện đơn giản dễ , khở tạo và sử dụng, cho phép đặt quảng cáo, nhúng html/javascript, RSS…
2. Wordpress : Có rất nhiều các mẫu giao diện có sẵn (template) (50 mẫu), dễ sử dụng, mang tính cộng đồng
3. Live Journal : ra đời khá lâu, bạn có thể tao blog mang tính cá nhân (private) hoặc chia sẽ với bạn bè, cộng đồng.
4. Microsoft Windows Live Space
5. AOL People Connection (http://peopleconnection.aol.com/journals )
6. Yahoo 360
Trong những blog trên thì cộng đồng Blog Việt sử dụng Blogger, WordpressYahoo 360 nhiều nhất. Ngoài ra, hiện nay cũng đã xuất hiện một số blog tiếng việt, tôi cũng chưa biết chất lượng nó như thế nào. Tôi sẽ giới thiệu trong các bài sa

Để blog của bạn lọt vào kết quả tìm kiếm của yahoo. Submit your blog to yahoo - SEO - Blogger

Bằng cách đưa blog của bạn vào yahoo search thì cơ hội để bài viết của bạn lọt vào được top của yahoo cao hơn (chỉ áp dụng cho blogger).

1. Bạn vào http://search.yahoo.com/info/submit.html . Click Submit Your Site for Free: >>

2. Bạn dùng Yahoo ID (Yahoo mail, chat) để đăng nhập (sign in) >>

3. Có 2 cách để đưa trang blog của bạn lên yahoo ( Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cách b vì nó cho phép yahoo sẽ dàng tìm thấy blog của chúng ta.

a. Submit a Website or Webpage

Enter the URL for your website or webpage you would like to submit.
For any URL (directly submitted or obtained from a feed) our crawler will extract links and find pages we have not discovered already. We will automatically detect updates on pages and remove dead links on an ongoing basis.

Ví dụ: http://vinablog.blogspot.com

b. Submit Site Feed

Enter the full URL of the site feed you would like to submit:

Bạn đánh vào (VD) http://vinablog.blogspot.com/atom.xml rồi click Submit Feed

4. Bạn click Authenticate bên góc trên phải màn hình >>

5. Bạn nhìn xuống cuối trang:

To add a META tag to your home page,

Copy the META tag listed below and paste it in your site's home page in the first <head> section of the page, before the first <body> section.
<meta name="y_key" content="9h7fbc7a4c3f10se3g5">
When the META tag is added, please click the button below to let us know that the META tag is in place. We will authenticate your site within 24 hours.

Bạn copy đoạn <meta name="y_key" content="9h7fbc7a4c3f10se3g5"> để dán (paste) vào template của blog. Lưu ý là bạn không tắt yahoo mà để nguyên đó để tí nữa quay lại hoàn tất quá trình submit.

6. Bạn mở IE (Firefox) mới login (đăng nhập) vào blog của bạn www.blogger.com, click Template -> click Edit Html bạn dán đoạn Meta ở trên vào sau Ví dụ

<meta name="y_key" content="9h7fbc7a4c3f10se3g5"> rồi click Save Template

7. Bạn quay lại màn hình yahoo, click Ready toAuthenticate >>

8. Đến đây thì xem như đã hoàn thành quá trình Authenticate (xác minh) và submit

Your site is pending authentication.

If you have added the META tag, please keep the tag <meta name="y_key" content="9h7fbc7a4c3f10se3g5"> in your site's home page. We will revalidate your site ownership by checking this META tag regularly.

Bài tương tự:
Để google đánh chỉ mục cho blog của bạn
Đưa blog của bạn vào MSN search

Thiết lập thông tin cá nhân - Edit Profile - Blogger

Thiết lập thông tin cá nhân cho blog blogger
Bạn vào www.blogger.com dùng username và password để login (đăng nhập). Sau khi đăng nhập bạn nhìn bên góc trên phài của màn hình sẽ thấy một khung hình chữ nhật.
Bạn click vào Edit Profile sẽ dẫn bạn đến trang Edit User Profile gồm nhiều mục để bạn khai báo:
1. Privacy (sự riêng tư)
Share my profile: Nếu bạn muốn người khác nhìn thấy được những thông tin trên trang này thì bạn đánh dấu chọn (check) vào box. Nếu không thì để trống.
Show my real name: Hiển thị tên thật của bạn gồm tên và họ
Show my email address: Hiển thị địa chỉ email
Show my blogs: Nếu tài khoản của bạn có nhiều blog thì bạn có thể chọn blog nào sẽ hiển thị profile bằng cách click Select blogs to display

2. Identify ( Thông tin nhận dạng cá nhân)
Username: tên tài khoản lúc đăng ký
Email Address: địa chỉ email, bạn có thể thay đổi địa chỉ email để hiển thị nhưng bạn vẩn phải dùng địa chỉ email ban đầu để đăng nhập
Display Name: Tên dùng để hiển thị ví dụ tôi dùng VinaBlog
First Name: Tên
Last Name: Họ

3. Photograph: Hình
Photo URL: địa chỉ hình của bạn. Bạn phải đưa hình lên một trang web nào đó rồi lấy đường link.

4. Audio Clip: Nhạc
Audio Clip URL: địa chỉ file âm thanh cho blog của bạn

5. General: Thông tin chung
Gender: Giới tính: Female(nữ), Male(nam), Not Specified (không xác định)
Birthday: Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Homepage URL: Địa chỉ trang web, bạn có thể lấy trang blog của mình. Ví vụ tôi dùng http://vinablog.blogspot.com
Wishlist URL: Các trang web mua sắm
IM Username: Nick dùng để chat. Có nhiều loại nick để dùng ví dụ của yahoo messenger, google talk..

6. Location: địa chỉ
City/Town: thành phố
Region/State: vùng, tỉnh
Country: nước

7. Work: Công việc
Industry: Lĩnh vực công tác
Occupation: nghề nghiệp

8. Extended Info: Thông tin khác
Interests: sở thích. Liệt kê cách nhau bằng dấu phẩy ví dụ: du lịch, blog,..
About Me: một vài dòng nói về bạn
Favorite Movies: phim yêu thích
Favorite Music: loại nhạc bạn thích Favorite Books: sách bạn hay đọc Random Question: câu hỏi khác

Sau khi đã điền xong nhớ click Save Profile để lưu lại.

Chú ý: Theo kinh nghiệm của tôi cũng như rất nhiều lời khuyên trên các bài báo trên mạng thì bạn không nên khai báo chi tiết hoặc những thông tin "quá" thật về mình. Bởi vì bạn nhớ rằng bạn đang đưa dữ liệu cá nhân lên mạng có nghĩa là bạn không thể thu hồi lại được những thông tin này. Và có thể một người nào đó sẽ sử dụng những thông tin này cho những mục đích xấu.