Đưa thêm windows media player vào lên trên blog

Bạn thường thấy các trang web nghe nhạc online dùng windows media player trên web thì bạn cũng có thể dùng nó cho blog. Việc đưa thêm windows media player vào blog theo tôi kiểm tra (test) chỉ dùng được với blog blogger còn các blog khác thì không. Bạn dùng cách khác để đưa nhạc phim vào cho các blog này (xem bên dưới).

1. Blogger: bạn copy đoạn mã sau bỏ vào blog ở chế độ soạn thảo html

<OBJECT id="VIDEO" width="320" height="240"
CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="Địa chỉ của file nhạc hoặc phim (url)">
<PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="True">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="False">
<PARAM name="uiMode" value="full">
<PARAM name="PlayCount" value="9999">
<PARAM name="enabled" value="True">
</OBJECT>
Trong đó các thông số sau bạn có thể thay đổi để phù hợp với mình:
width: chiều dài tính bằng pixel
height: chiều cao (pixel)
Địa chỉ của file nhạc hoặc phim (url): ví dụ
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/TVO-20-07/phimngan_Dieu_chua_noi.wmv
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3

Bạn chỉ thấy window media player khi chạy internet explorer

Mời bạn xem phim ngắn: điều chưa nói (nguồn media.tuoitre.com.vn)
Radio online của báo tuổi trẻ (media.tuoitre.com.vn) - Chuyện tình của biển

2. Wordpress: hiện tại chưa hỗ trợ windows media player. Tuy nhiên bạn vẫn có thể chơi nhạc mp3 trên blog với cú pháp sau
[audio địa chỉ của file mp3]
ví dụ [audio http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3]
Hoặc bạn có thể chơi video của youtube hoặc google video trên wordpress -> xem tại đây

3. Yahoo 360: xem cách đưa nhạc music phim video vào blog hoặc nhúng video vào web blog yahoo 360

Bạn cần một nơi để lưu trữ nhạc phim xem Trang web lưu trữ chia sẽ dữ liệu cho blog web | Thiết kế web cá nhân với google page creator