Thư viện nhạc nền cho blog

Với sự đóng góp của các blogger Yahoo 360°, thư viện hiện đang chứa 56 bản nhạc nền cảm xúc cho blog của bạn. Cảm ơn tấm lòng chia sẻ của các blogger. Danh mục
nhạc nền vẫn đang được tiếp tục cập nhật từ chính phản hồi của các bạn!

Sau khi blogger Mc Gill xây dựng xong, những bản nhạc nền này sẽ được chuyển vào thư viện chính thức. Còn bây giờ, mời các bạn tạm thời sử dụng thư viện tại Pi’s Blog.

Quy định chung của thư viện: Các code nhạc nền đóng góp cho thư viện đều gắn theo tên người thực hiện, vì vậy, nếu sử dụng code đó cho nhạc hiệu blog mình thì xin tôn trọng bản quyền, ghi rõ nguồn, tên, địa chỉ blogger đã cung cấp code tại blog entry sử dụng nhạc nền ấy.

Hướng dẫn cách sử dụng cho Blog Yahoo 360:

Bước 1: Compose blog entry

Bước 2: Tick View HTML

Bước 3: Coppy- Paste code vào (Chọn 1 trong số list code từ thư viện nhạc nền cung cấp dưới đây)

Bước 4: Gỡ tick HTML để viết blog như bình thường.

Bước 5: Post entry- Thưởng thức

Bây giờ xin trân trọng giới thiệu các bạn những bản nhạc đầu tiên của Thư viện nhạc nền:

1. Cuppy Cake (Cung cấp đoạn code: Mc Gill)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
181240737490567209&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

2. Tell Him- Celine Dion (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
1982508899882530808&q"
flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

3. Bức thư tình thứ 2 (Anhhang)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
364561520327333340&hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

4. Wish you were here - Blackmore night (Ngo Kiem Anh)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5616390819781110279&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

5. Lady of dream - Kitaro (Ngo Kiem Anh)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2362458399852615620&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

6. Happy birthday (Rosslyn)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3858369431186397914&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed>

7. Wind it up - Gwen Stefani (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5510825303363696202&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

8. Jingle bell rock (Callme)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-6110671018338862994&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

9. Unfaithful - Rihanna (BuRin)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
6787592989172552580&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

10. November rain - Gun ’n Roses (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
-7548302531690167230&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

11. Nothing else matter - Symphony (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-660344490474303134&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

12. God is a girl (JUN)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-3070340070577165504&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

13. Wind of change (miumiu34)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-347143344460837808&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

14. Doraemon (Grenouille_vert)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2366424447460481574&hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

15. Mouse love rice (Angel)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2911543763088410688&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

16. Twinkle, twinkle little star (MAIXU)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6186728863666588717&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

17. Canon rock (Chue Chue)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1491516901670441597&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

18. Love paradise (Chue Chue)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-912850605443008632&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

19. Beep - Pussycat Dolls (JinYing)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
8114145133295130869&hl=en" flashvars=”autoPlay=true”
bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

20. Right here waiting for you - Richard Marx (AMI)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4543557151588135336&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

21. I don’t need a man - Pussycat Dolls (Caobong_vn)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
7055364014757439541&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

22. Imagine me without you (Miss only you)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
198931932763083804&hl=en-GB" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"><embed>

23. Hold me - The Model OST (Hoàng Tất Thắng)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/videoplay?docid=
959772115638286954&hl=en"
flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

24. Proud of you - Fiona Fung (Thu Lan)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5129615128809005187&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

25. Chỉ là giấc mơ (TAKKY)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2035600880493806136&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

26. You are beautiful - Jame Blunt (TinYmoOn)

<embed style="width:1px; height:1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-834939456402799267&hl=en" flashvars="autoPlay=true"allowscriptaccess="none"></embed>

27 Ngôi sao may mắn (TinYmoOn)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5047483847031107519&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"></embed>

28. Tuyết rơi mùa hè (Mc Gill)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-9108819068859888922&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

29. Endless love (Zin)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5477242766274704725&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

30. Special needs - Placebo (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://www.youtube.com/watch?v=pR6Nm-1z2ps&eurl=&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

31. Superman (It’s not easy) - Five for fighting (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/videoplay?docid=
3427118921682433962&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

32. Hallelujah - Shrek OST (LinhNga)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/videoplay?docid=
-6631785114149905769&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

33. Take me to your heart (Bi Ti Hí)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
4846117566172987852&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

34. And I am telling you I’m not going (Kinnye)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
5553588831314572475&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

35. Dilema (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4285968595324839846&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

36.Where is the love (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2142110411947312844&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

37. A thousand miles (Maianh)
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-8385354769452845663&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

38. Wake up - Hylary Duff (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5295783370109329036&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

39. Born to make you happy (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
4369849372755735968&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

40. Fool again (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-4050944621802168132&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

41. Bonjour Viet Nam (Maianh)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2842193012328334637&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

42. Nhạc trẻ em (ROSS)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1811233136844420765&hl=en"
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

43. My immortal - Evanessence (ROSS)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-5857908169631964466&hl=en "
type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

44. Sweet dream - Jang Nara (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
2108005152602076331&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

45. Hurt - Christina Anguilera (lobe)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=
7833723877698829422&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

46. Giấc mơ tình yêu - Mỹ Tâm (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-2360945265620979456&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

47. Hòn đá cô đơn (Nhoc map)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3506216760376900454&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

48. Eternal flame (Chuyên Anh K4)

<embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-921165895946748737&hl=en" flashvars="autoPlay=true"
bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>

49. Moonlight shadow - Groove coverage (Jun)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
-1849574878742858472&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

50. Fly - Hilary Duff (cute bin)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3167255727029182414&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

51. Best in me (TLITF)

<embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
7574529437113026966&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"></embed>

52. Never had a dream come true (nhocmap)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7414706742220327577&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

53. Bình yên - Quốc Bảo (T2M)

<embed src="http://www.youtube.com/v/W_XkZ0SJVTw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" flashvars="autoplay=1&loop=1"
allowscriptaccess="none" height="1" width="1"> </div>

54. We will rock you (pro_vl)

<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
3510000726510056394&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowScriptAccess="none"> </embed>

55. No promises ({be’} cưng)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1139520929641956716&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

56. Улыбка - Nụ cười (☺∃ M)

<embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash"
src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=
1389650009257791384&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"
allowscriptaccess="none"> </embed>

( Theo Blog Gia Bách- Pi, VietNamNet)
Các bạn cũng có thể đưa lên blog (hiển thị trong các bài viết) bằng cách chỉnh các thông số (chiều dài) width: 320px; (chiều cao) height: 240px; (không cho tự chạy
file) autoPlay=false. Ngoài blog yahoo 360 bạn cũng có thể dùng cho các blog khác. Vì đây là các file được đặt trên YouTube, google video cũng có thể các file này không còn tồn tại (do người đưa lên xóa) khi bạn dùng. Lưu ý: các đoạn mã trên bạn phải bỏ lên blog ở chế độ soạn thảo Html và một điều nữa là không phải ai cũng muốn nghe nhạc nền khi xem blog của bạn, tốt nhất là bạn nên bỏ vào các bài viêt ở chế độ hiển thị. Các đoạn code trên cần phải viết liên tục trên 1 dòng (không có dấu xuống dòng (không enter) mà bạn phải gõ vào bài viết liên tục chương trình blog sẽ tự động xuống hàng. Các bạn hãy thử xem nhé.