Trang web lưu trữ chia sẽ dữ liệu cho blog web

Bạn có thể dùng một số trang web sau đây để lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, phim, flash. .. Đây cũng có thể xem là một ổ đĩa cứng online của bạn. Các trang web này cũng có chức năng chia sẽ dữ liệu để bạn có thể dùng cho blog hoặc website của mình.

www.mozy.com (chuyên về backup. Sau khi vào mozy.com bạn nhớ click MozyHome rồi chọn MozyHome Free ở cột bên trái để đăng ký một account miễn phí. Sau khi đăng ký xong bạn cài đặt phần mềm chuyên dụng của Mozy để thực hiện sao lưu (backup) hàng ngày của mình)

www.mediamax.com (lưu trữ, chia sẽ)
www.photobucket.com (chuyên hình ảnh, bạn có thể dùng để lưu trữ hình và đặt đường link vào blog)
www.flickr.com (chuyên hình ảnh)

Ngoài ra còn một số trang web chia sẽ khác nhưng cách đăng ký khó khăn (hình như là không cho người sử dụng Việt Nam).
Tuy nhiên nếu bạn nào biết một chút về fake ip (giả địa chỉ ip) và thông tin của US thì vẫn đăng ký được.
www.box.net ( wordpress đã hỗ trợ box.net )
www.xdrive.com

Theo bình chọn của PCWorld Mỹ tháng 3/2007 thì 1. Mozy , 2. MediaMax, 3. XDrive là ba dịch vụ dẫn đầu trong lĩnh vực sao lưu và đồng bộ file (Backup and File Synchronization) miễn phí