Đưa hình ảnh vào - lên trên blog

Mỗi khi viết bài bạn cần đưa hình ảnh lên trên blog minh họa cho sinh động hoặc đơn giản bạn muốn đưa những hình (image, photo) bạn thích cho mọi người xem. Bạn có thể đưa nó thẳng lên blog bằng cách:
1. Yahoo 360: click vào nút Browse để tìm hình từ máy của bạn đưa(load) lên, chờ cho hình được load lên xong, click Preview để xem thử. Các hình này sẽ lưu trên blog của bạn.

2. Blogger (blogspot.com): click lên hình Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket để chọn hình load lên Chuyen de blog online - Add Image on blog Bạn click Browse chọn hình từ máy rồi click Upload Image -> Click Done

3. Blog Wordpress: click Browse để chọn hình rồi click Upload chờ hình load lên xong rồi click Send to Editor

Chắc bạn cũng biết dung lượng của mỗi blog không được nhiều. Nếu bạn đặt nhiều hình lên blog thì sẽ tốn MB và blog của bạn sẽ nhanh chóng bị "đầy" (hết chỗ trống để lưu, viết bài nữa). Có cách thứ 2 giải quyết vấn đề này là đặt hình ở chỗ khác rồi bạn link vào bài viết. Hằng ngày bạn lướt web bạn bắt gặp những hình rất đẹp. Bạn có thể đặt nó lên blog của bạn (đây có thể gọi là "mượn hình của người khác") bằng cách:
Click chuột phải lên hình rồi click Properties bạn sẽ thấy địa chỉ của hình này trên hàng Address(URL) đối với IE hoặc Location đối với FireFox. Địa chỉ sẽ được bắt đầu bằng http://.... Bạn copy đoạn đó rồi vào chế độ soạn thảo html( Yahoo 360: click View Html Source; Wordpress: click Code; Blogger: click Edit Html) của blog đặt vào đoạn mã sau ngay chỗ nào bạn muốn hiển thị hình
<img src="http://..." alt="Tên gọi hoặc ghi chú cho hình" align="center" height="100%" width="100%" border="0" > Bạn có thể bỏ các thông số alt, align, height, width, border.
Bạn có thể học một chút căn bản về Html tại đây http://www.w3schools.com/html/
Ví dụ tôi đặt <img src="http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Thoi-trang/
2007/05/3B9F6912/peru1.jpg" align="center" border="0">
thì có hiển thị hình như bên dưới.


Tôi sẽ chỉ bạn chổ và cách để bạn có thể lưu hình miễn phí cho blog trong bài sau để không phải đi "vay mượn" các trang web khác nữa.
Bài tương tự:
Đưa phim (video), âm nhạc (music) vào blog

Trang web lưu trữ, chia sẽ dữ liệu cho blog, web


Thiết kế web cá nhân với google page creator nhanh chóng