Cách đặt liên kết (link) lên blog

Bạn muốn trao đổi link với bạn bè hoặc chỉ đơn giản lập ra cho mình một danh sách các trang web, blog yêu thích, thường xuyên viếng thăm. Bạn không cần phải nhọc công nhớ, gõ lại địa chỉ để truy cập. Tất cả bạn có thể bỏ vào danh sách liên kết của bạn (link list). Ví dụ bạn muốn đặt " vinablog.blogspot.com" lên blog của bạn. Bạn có thể làm như sau:

1.
Đối với blog của WordPress: các bạn vào phần Blogroll >> click add links:
Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
Address: http://vinablog.blogspot.com
Description: VinaBlog - Chuyên đề blog online
click Add Link

2.
Đối blog Yahoo 360: click My Blog >> click Edit Blogroll:
Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
URL: http://vinablog.blogspot.com
click Save

3.
Đối với blog của Blogger.com (blogspot.com)
Vào Template >> Trong phần Link List, nếu bạn chưa đưa vào template thì click Add a Page Element chọn Link List:
New Site URL: http://vinablog.blogspot.com
New Site Name: VinaBlog - Chuyên đề blog online
click Add Link, click Save Changes.

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Bookmarks của trình duyệt để lưu lại địa chỉ của trang blog này. Khi bạn đang xem http://vinablog.blogspot.com hãy nhấn Ctrl + D ( Nhấn phím Ctrl và D đồng thời )