Các website tạo blog miễn phí

Xin giới thiệu bạn các trang web (website) tạo blog miễn phí hiện nay.
Hiện nay trào lưu viết blog của dân mạng rất thịnh hành. Blog là nơi để người ta chia sẽ những kinh nghiệm, đánh giá, hoặc là những tâm tư trong cuộc sống hàng ngày, những điều không biết bài tỏ cùng ai… Viết blog có thể giúp cho người ta giảm “stress” …
Trên internet hiện nay cũng có khá nhiều trang web cung cấp dịch vụ blog miễn phí hoặc có phí cho các cư dân mạng.
Theo đánh giá của PCWorld cũng như trải nghiệm thực tế của tôi thì hiện nay có một số website cung cấp blog miễn phí, tốt hiện nay là:
1. Google Blogger : Linh hoạt với các biểu mẫu (template) có sẵn, giao diện đơn giản dễ , khở tạo và sử dụng, cho phép đặt quảng cáo, nhúng html/javascript, RSS…
2. Wordpress : Có rất nhiều các mẫu giao diện có sẵn (template) (50 mẫu), dễ sử dụng, mang tính cộng đồng
3. Live Journal : ra đời khá lâu, bạn có thể tao blog mang tính cá nhân (private) hoặc chia sẽ với bạn bè, cộng đồng.
4. Microsoft Windows Live Space
5. AOL People Connection (http://peopleconnection.aol.com/journals )
6. Yahoo 360
Trong những blog trên thì cộng đồng Blog Việt sử dụng Blogger, WordpressYahoo 360 nhiều nhất. Ngoài ra, hiện nay cũng đã xuất hiện một số blog tiếng việt, tôi cũng chưa biết chất lượng nó như thế nào. Tôi sẽ giới thiệu trong các bài sa