Thiết lập thông tin cá nhân - Edit Profile - Blogger

Thiết lập thông tin cá nhân cho blog blogger
Bạn vào www.blogger.com dùng username và password để login (đăng nhập). Sau khi đăng nhập bạn nhìn bên góc trên phài của màn hình sẽ thấy một khung hình chữ nhật.
Bạn click vào Edit Profile sẽ dẫn bạn đến trang Edit User Profile gồm nhiều mục để bạn khai báo:
1. Privacy (sự riêng tư)
Share my profile: Nếu bạn muốn người khác nhìn thấy được những thông tin trên trang này thì bạn đánh dấu chọn (check) vào box. Nếu không thì để trống.
Show my real name: Hiển thị tên thật của bạn gồm tên và họ
Show my email address: Hiển thị địa chỉ email
Show my blogs: Nếu tài khoản của bạn có nhiều blog thì bạn có thể chọn blog nào sẽ hiển thị profile bằng cách click Select blogs to display

2. Identify ( Thông tin nhận dạng cá nhân)
Username: tên tài khoản lúc đăng ký
Email Address: địa chỉ email, bạn có thể thay đổi địa chỉ email để hiển thị nhưng bạn vẩn phải dùng địa chỉ email ban đầu để đăng nhập
Display Name: Tên dùng để hiển thị ví dụ tôi dùng VinaBlog
First Name: Tên
Last Name: Họ

3. Photograph: Hình
Photo URL: địa chỉ hình của bạn. Bạn phải đưa hình lên một trang web nào đó rồi lấy đường link.

4. Audio Clip: Nhạc
Audio Clip URL: địa chỉ file âm thanh cho blog của bạn

5. General: Thông tin chung
Gender: Giới tính: Female(nữ), Male(nam), Not Specified (không xác định)
Birthday: Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Homepage URL: Địa chỉ trang web, bạn có thể lấy trang blog của mình. Ví vụ tôi dùng http://vinablog.blogspot.com
Wishlist URL: Các trang web mua sắm
IM Username: Nick dùng để chat. Có nhiều loại nick để dùng ví dụ của yahoo messenger, google talk..

6. Location: địa chỉ
City/Town: thành phố
Region/State: vùng, tỉnh
Country: nước

7. Work: Công việc
Industry: Lĩnh vực công tác
Occupation: nghề nghiệp

8. Extended Info: Thông tin khác
Interests: sở thích. Liệt kê cách nhau bằng dấu phẩy ví dụ: du lịch, blog,..
About Me: một vài dòng nói về bạn
Favorite Movies: phim yêu thích
Favorite Music: loại nhạc bạn thích Favorite Books: sách bạn hay đọc Random Question: câu hỏi khác

Sau khi đã điền xong nhớ click Save Profile để lưu lại.

Chú ý: Theo kinh nghiệm của tôi cũng như rất nhiều lời khuyên trên các bài báo trên mạng thì bạn không nên khai báo chi tiết hoặc những thông tin "quá" thật về mình. Bởi vì bạn nhớ rằng bạn đang đưa dữ liệu cá nhân lên mạng có nghĩa là bạn không thể thu hồi lại được những thông tin này. Và có thể một người nào đó sẽ sử dụng những thông tin này cho những mục đích xấu.