Khám phá thiết lập các thành phần của blog opera

Sau khi bạn đã tạo được blog opera bạn có thể thiết lập thêm các thành phần khác lên blog để cho phong phú hơn.

Bạn vào http://my.opera.com hoặc http://my.opera.com/community dùng username và password đã có để đăng nhập (login) >>

Click My Account ở phía trên màn hình bạn sẽ thấy có rất nhiều mục (cột trái hoặc phải) để bạn có thể tùy biến theo ý mình:

1. Profile: để bạn thiết lập các thông tin cá nhân
+ Photo: hình của bạn. Kích thước tối đa 320x240 pixels và nhỏ hơn 64kb
+ Avatar: chữ ký, hình đại diện
+ Personal:
- Name: tên
- Birth date: ngày sinh
- Sex: giới tính; male (nam), female(nữ)
- Country: quốc gia
- Occupation: nghề nghiệp
- Homepage: trang web của bạn. Bạn có thể lấy trang blog của bạn. Ví dụ: htttp://my.opera.com/tenblogcuaban
- E-mail: địa chỉ thư điện tử
+ Messaging &VoIP: nick để chat hoặc nick để gọi điện thoại qua internet như Skype
+ Privacy: Tính riêng tư
- E-Mail: Hide (không cho ai biết email của bạn); Show to friends (chỉ cho các người

bạn biết); Show to everyone (mọi người đều thấy)
- Logged in: Khi bạn login vào opera bạn có cho phép người khác nhìn thấy (biết)

bạn đang online trong opera hay không
+ Community Messaging: cho phép người khác gửi tin nhắn cho bạn hay không
+ About me: một vài dòng về bạn
+ My work: công việc

Sau khi điền xong thông tin ( cái nào không thích thì bạn bỏ trống hoặc cứ để mặc

định) click Save Profile để lưu lại

2. Password: dùng để thay đổi password. Current password: mật khẩu hiện tại; New password: mật khẩu mới; Retype new password: gõ lại mật khẩu mới lần nữa. Sau khi hoàn thành click Change Password

3. Design: bạn có thể chọn một giao diện (chính cho blog) nào bạn thích bằng cách click lên nó.

4. Friends:
+ Invite friends: mời bạn của bạn tham gia vào cộng đồng opera. Gõ địa chỉ email (Friend 1); Lời nhắn (Your message) rồi click Invite
+ Edit Friends List: Thiết lập danh sách các người bạn
+ Friendly People: danh sách những người đã cho bạn vào danh sách friend list của họ
+ User search: tìm một ai đó bằng cách nhập tên của họ vào

5. Groups: các nhóm mà bạn đang tham gia
6. Blog:
+ Add new post: viết (post) bài mới
+ Edit/delete posts: chỉnh sữa bài viết hoặc xóa
+ Blog settings: thiết lập thông tin cho blog. Xem bài Hướng dẫn cách tạo blog opera
7. Photos: các hình ảnh, album hình
8. Sidebars and menus: cách thành phần sẽ được đặt lên giao diện trang blog
9. Files: Các file được đưa lên blog
10. Countdowns: bạn có thể chọn một thời điểm nào đó để đặt mốc thời gian cho đồng hồ sẽ đếm lùi dần về ngày đó
11. Poll: một dạng câu trắc nghiệm hoặc hỏi ý kiến thường thấy trên các trang web
12. Tags: các chủ đề trên blog của bạn
13. Spotlights:
14. Access rights: bạn thiết lập quyền xem blog cũng như nhận xét (comment) cho những người bạn và các người khác. Access: xem; Comment: nhận xét, bình luận; Rate: tỷ lệ

Xem:
Đưa thêm phim (video), nhạc (music) vào blog
Đưa hình ảnh lên blog
Hiển thị, viết Tiếng Việt trên blog