Xem - hiển thị - viết Tiếng Việt trên blog

Đa số người xem blog hiện nay sử dụng Internet Explorer 6.0 kết quả là các bài viết bằng Tiếng Việt không đọc được trên các blog yahoo 360, opera vì các blog này chưa hỗ trợ Tiếng Việt tốt.
Để hiển thị tiếng việt trên blog thì khi soạn thảo bạn phải viết ở chế độ font unicode như Arial/Times/Veranda/Tahoma. Dùng chương trình đánh tiếng việt như Unikey, Vietkey phải chọn ở chế độ unicode và khi viết blog bạn phải chọn font unicode.

Đối blog yahoo 360: click vào FF để chọn font Arial/Times/Veranda/Tahoma.

Đối với blog opera: click vào ô FONT để chọn font ví dụ bạn chọn Arial thì sẽ có dạng [ FONT=arial ] Nội dung của bài viết ở đây[ /FONT ]

Các blog khác như blogger (blogspot.com), wordpress hỗ trợ khá tốt Tiếng Việt (mặc định của các blog này ở chế độ Unicode)

Tuy nhiên vẫn còn một số phần bạn vẫn chưa thể thiết lập font cho nó như các tiêu đề bài viết...
Khi bạn copy nội dung từ một nguồn nào khác bỏ vào blog mà đọc không được thì bạn có thể chọn toàn bộ đoạn đó rồi chọn font Unicode cho nó.

Ngoài ra bạn có thể tạo theme riêng cho mình rồi thiết lập font unicode cho các mục theo ý mình.

Để duyệt web, blog ngoài Internet Explorer bạn còn có thể dùng Firefox hoặc Opera (hoặc Safari 3.0 mới có bản dùng cho Windows). Các chương trình này (firefox, opera) hiển thị khá tốt tiếng việt ngay cả những trang mà IE không thể. Tôi chưa dùng Internet Explorer 7.0 nên không biết như thế nào nhưng theo thông tin từ báo chí thì IE 7.0 hỗ trợ Unicode khá tốt.