Học tiếng Nhật trực tuyến trên mạng (online)

Phong trào học tiếng Nhật (Japanese) ở Việt Nam hiện nay khá lớn. Nó chỉ đứng sau tiếng Anh. Cùng với đó là làn sóng các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Khi làm với người Nhật, ai biết được tiếng Nhật là một lợi thế rất lớn bởi vì người Nhật rất có tính tự hào dân tộc và dễ dàng nhận vào làm cũng như cho thăng tiến nếu ai biết tiếng của họ. Hôm nay tôi giới thiệu bạn trang web để bạn nào có nhu cầu có thể vào đây để học trực tuyến.
Còn một số trang nữa, tôi sẽ kiểm tra lại và giới thiệu với bạn sau.