Chat nhiều ( 2 ) nick với Yahoo Messenger 8.0

Bạn muốn chat nhiều ( 2 ) nick yahoo messenger cùng một lúc.
Vào Start >> Run, gõ regedit rồi Enter.
Tìm đến khoá:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\Test]
Nhấn chuột phải lên Test >> New >> Tạo một DWORD Value có tên Plural, sau đó nhấn chuột phải lên Plural >> Modify đánh số 1 trong ô Value data nếu muốn chat nhiều nick. Nếu chỉ muốn duy nhất 1 nick trên 1 máy thì để giá trị đó trở lại 0.