Chat trên web, mail

Mỗi khi chương trình chat của bạn bị trục trặc như virus, lỗi hệ thống... không chat chit với bạn bè được thì bạn có một giải pháp khác là chat trên web.
Chat trên web thì bạn không cần cài đặt chương trình, chỉ cần máy có kết nối internet được và một trình duyệt web như Internet Explorer(IE) hoặc FireFox (FF)

Đối với Yahoo Messenger thì bạn có thể vào http://webmessenger.yahoo.com đăng nhập vào và chat bình thường giống như chương trình trên máy.

Ngoài ra còn một trang web khá nổi tiếng khác mà bạn có thể dùng là www.meebo.com. Với Meebo bạn có thể chat nhiều loại nick khác nhau như: Yahoo Messenger, Google Talk, MSN, AIM

Đối với Yahoo Messenger (Yahoo Mail) và Google Talk (Gmail) thì bạn còn có thể chat trực tiếp từ trong hộp thư.

Lưu ý: Bạn nhớ Log Out (Sign Out) khi không chat nữa và tắt luôn trình duyệt web (IE, FF). Còn nếu bạn cẩn thận nữa thì bạn có thể xóa các dữ liệu nhạy cảm :

+ Internet Explorer: vào Tools >> Internet Options >> trong phần General click Delete Cookies, Delete Files, Clear History rồi tắt IE.

+ FireFox: vào Tools >> Options >> trong phần Privacy: mục Private Data click vào Settings rồi chọn tất cả các mục trong bảng rồi đóng lại; sau đó click Clear Now.

Bài tương tự:
Chat trên blog