Đưa thêm (chèn) Yahoo Messenger chat vào trên blog

Để tiện liên lạc với bạn bè, bạn có thể đưa thêm yahoo messenger chat vào trên blog hoặc web. Khi đó người xem chỉ cần click lên biểu tượng trên blog để bắt đầu gửi cho bạn message (tin nhắn). Ngoài ra người xem cũng có thể biết liệu bạn có online hay không.

Bạn có thể sử dùng nhiều cách như dưới đây (lưu ý các đoạn mã html này phải được đặt trong chế độ soạn thảo html)
Ví dụ nick của tôi là VinaBlogBS

1. Cách 1:

<a href="ymsgr:sendim?vinablogbs">Send me a message</a> sẽ có kết quả như dưới đây:
Send me a message

2. Cách 2: bạn muốn đưa vào message mặc định khi người sử dụng click vào bằng thuộc tính "m". Message có khoảng trắng phải được thay bằng dấu "+"
Ví dụ:
<a href="ymsgr:sendim?vinablogbs&m=Chao+mung+ban+den+
http://VinaBlog.blogspot.com+
Va+nhung+nguoi+ban+cua+ban!">Gửi tin nhắn cho tôi</a>
sẽ có kết quả dưới đây.
Gửi tin nhắn cho tôi

3. Cách 3: đây là cách mà bạn thường hay thấy trên các trang web. Vì nó mang tính trực quan vào cũng cho người xem biết bạn có online hay không.

<a href="ymsgr:sendim?NickCuaBan">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=NickCuaBan&m=g&t=KieuHinh" alt="Chữ sẽ hiển thị khi không có hình" border=0 height="25" width="125" >
</a>
Ở đây KieuHinh là các số 1, 2, hoặc 3 tương ứng với các hình có sẵn của Yahoo.Ngoài ra height: là chiều cao của hình, width: chiều rộng của hình (bạn có thể không cần dùng 2 thuộc tính này)

Ví dụ:
<a href="ymsgr:sendim?vinablogbs">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=vinablogbs&m=g&t=2" alt="VinaBlog.blogspot.com" border=0>
</a> sẽ có kết quả như dưới đây:

VinaBlog.blogspot.com

Bạn hãy thử xem nhé.

Bài tương tự
Đưa thêm chat room vào trên blog