Học thiết kế web online, sách, tài liệu

Học thiết kế web nên bắt đầu từ đâu ? Đây là câu hỏi thường gặp trên các diễn đàn của các bạn mới bắt đầu tìm hiểu thiết kế web hay tin học. Tôi cũng không phải là "Pro" về thiết kế web nhưng với những gì tôi biết thì đó phải là HTML.

Html là nền tảng của web (internet). Bạn cũng thường nghe nói về PHP, ASP, JSP...đây là những ngôn ngữ lập trình cho web cho phía client cũng như server. Những ngôn ngữ này giúp bạn tạo ra những trang web động với cơ sở dữ liệu...nhưng thật ra cuối cùng thì những anh này cũng đều sinh ra mã Html để gửi về người truy cập web (user, client) xem. Nếu bạn có biết tiếng Anh thì có thể học online html tại http://www.w3schools.com/html/ và nhiều thứ khác nữa có trên trang web này. Bạn muốn tìm sách để đọc có thể vào http://www.edu.net.vn/ vào mục Tài Nguyên. Sau khi học html, bạn có thể học thêm CSS (đây sẽ là một dạng thiết kế html tối ưu hiện tại, tương lai vì nó giúp cho trang web dễ sữa chữa, nâng cấp, chạy nhanh hơn) và các ngôn ngữ khác như PHP, ASP... Ngoài ra để cho web của bạn hấp dẫn thì bạn cần học về đồ họa như photoshop, flash... Phần mềm để thiết kế web có thể dùng Frontpage, Dreamweaver... Các trung tâm tin học hiện nay cũng mở ra rất nhiều các lớp về thiết kế web. Bạn có thể tham gia học nếu có điều kiện.
Một số trang web khác có thể tìm tài liệu ebooks:
http://www.ebook4u.vn/
http://youtemplates.com/