Cách download ephim

Để download một file bất kỳ nào thì điều quan trọng nhất là tìm ra được đường dẫn (url) của file đó. Cách dowload phim của ephim cũng vậy. Bạn cũng phải tìm được url của phim sau đó bỏ vào phần mềm download là xong.

Khi bạn vào www.ephim.com bằng internet explorer, click lên phim muốn xem -> chương trình windows media player sẽ chạy và trình diễn bộ phim cho bạn xem.
Khi windows media player đang chiếu bạn click File > Properties: nhìn kỹ trên cửa sổ hiện ra bạn sẽ thấy dòng location: đây là địa chỉ (url của file) của bộ phim bạn đang xem. Đối với ephim là một trường hợp đặc biệt, ephim cung cấp cho bạn cả 2 url của 1 phim ví dụ
mms://202.67.154.143/The_Host/The_Host.wmv?SAMI=http://ephim.com/Sub/The_Host/The_Host.smi (phim quái vật sông Hàn)
Thì URL của phim trên ephim là mms://202.67.154.143/The_Host/The_Host.wmv
hoặc http://ephim.com/Sub/The_Host/The_Host.smi
Bạn nên sử dụng url là mms://202.67.154.143/The_Host/The_Host.wmv.
Copy url này rồi mở chương trình download của bạn lên để tải về.