Soạn thảo văn bản trực tuyến

Mỗi khi bộ office trên máy của bạn bị hỏng hoặc máy tính của bạn không thể chạy được nữa thì vẫn còn một giải pháp là soạn thảo văn bản trực tuyến.

Hiện nay có nhiều ứng dụng văn phòng có thể cho phép bạn soạn thảo văn bản trực tuyến một cách miễn phí. Những ứng dụng văn phòng trực tuyến này có đầy đủ những chức năng cơ bản của chương trình soạn thảo chạy trên máy đơn. Ngoài ra nó còn cho phép bạn lưu trữ trực tiếp trên server của nhà cung cấp. Khi đó bạn có thể truy cập, cập nhật dữ liệu của bạn mọi lúc mọi nơi chỉ với một máy tính kết nối internet.

Những chương trình soạn thảo văn bản trực tuyến hay nhất hiện nay:
1. Google Docs & Spreadsheets (docs.google.com)
2. ThinkFree (thinkfree.com)
3. Zoho (zoho.com)