Chuyển file PDF sang Word doc

Bạn có một tài liệu pdf muốn chuyển sang word (.doc) thì làm sao đây. Theo HowToGeek thì hiện nay có một số công cụ để thực hiện việc chuyển từ pdf sang word sau đây:

1. Zamzar : website này cho phép bạn chuyển đổi file trực tuyến. Bạn có thể tải file có dung lượng đến 100MB lên trang web để chuyển đổi thành dạng khác.

2. PDF online: dịch vụ chuyển đổi file trực tuyến

3. Free PDF to Word converter: đây là phần mềm chuyển đổi pdf sang word (.doc) miễn phí

4. PDF to Word: chuyển đổi file PDF sang word online, miễn phí, dễ dàng nhanh chóng.


Để chuyển ngược lại, bạn có thể xem bài chuyển file Word sang PDF