Thiết kế web với google sites

Tôi đã có bài viết về thiết kế website cá nhân . Hôm nay Google đã cho ra đời một dịch vụ mới về thiết kế web mang tên Google Sites. Dịch vụ thích hợp cho các bạn lập trang web riêng dành cho nhóm (group). Nó giúp cho các bạn trong nhóm có thể dễ dàng trao đổi với nhau cũng như cùng nhau để phát triển website của nhóm.
Để bắt đầu thì bạn cần có 1 địa chỉ Gmail. Sau đó vào http://sites.google.com/ dùng username va password để đăng nhập vào. Việc thiết kế web này rất đơn giản không cần phải biết nhiều về tin học cũng có thể làm được. Sau khi hoàn thành địa chỉ website của bạn sẽ là http://sites.google.com/site/[ten website ban]

Các bạn hãy thử xem !

Bài đã đăng:
Cach tao blog yahoo 360 plus